Spajkalni med, vsebuje 7 g

4,45

9% popusta
Zapri
Povzetek cene
  • 4,90
  • 4,45
  • 9%
  • 4,45
  • Na splošno pri tem izdelku prihranite 0,45 (9%) .
na zalogi
Poudarki:

Spajkanje, pasta, 7g

Opis

Značilnosti

  • Posebej primerno za višje temperature pri spajkanju
  • Preprečuje korozijo
     

Opis izdelka

Idealna pomoč za bolj čisto, zanesljivo in za material varno spajkanje.Postopek spajkanja lahko z uporabo paste pospešite. Ostanki talila pri tem ostanejo nevtralni.Uporaba je mogoča tudi pri kovinah, ki jih je težko spajkati (medenina, jeklo, konstantan), in oksidiranih delih.Preprečuje nastanek korozije pri gradnji merilnih instrumentov.

Tehnični podatki

Nevarne snovi, H-stavki H 317: Lahko povzroči alergijski odziv kože (H 317), H 226: Vnetljiva tekočina in hlapi (H 226)
Nevarne snovi, P-stopnje P 501: Odstraniti vsebino/posodo … (P 501), P 303+361+353: Pri stiku s kožo (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. (P 303+361+353), P 261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (P 261)<br>, P 241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam. (P 241), P 210: Hraniti ločeno od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. Kajenje je prepovedano. (P 210), P 102: Hraniti izven dosega otrok. (P 102), P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. (P 101), P 280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (P 280)
Signalna beseda (nevarne snovi) Pozor
Varnost GHS / oznaka za nevarnost Dražilno (GHS07) (GHS 07-IRRITANT_SY_00), Vnetljivo (GHS02) (GHS 02-FLAMMABLE_SY_00)
Vrsta izdelka Pasta za spajkanje
Vsebina 7 g

Pomaknite se na vrh
Zapri
Zapri
Trgovina
0 Voziček
Zapri

Moj voziček

Nakupovalna košarica je prazna!

Nadaljuj z nakupovanjem